Hans Peter Larsson

Skattejurist

Hans Peter Larsson är skatteansvarig vid FAR. Han är auktoriserad skatterådgivare FAR. Hans Peter är  mångårig partner i revisions- och kunskapsföretaget PwC. Han har tidigare arbetat med lagstiftningsfrågor inom Företagarna och är nu aktiv inom Accountancy Europe, revisionsbranschens intresseorganisation inom EU.