Hans Peter Larsson

(f. 1958) skattejurist

Hans Peter Larsson är skatteansvarig vid FAR. Han är Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är  mångårig partner i revisions- och kunskapsföretaget PwC. Han har tidigare arbetat med lagstiftningsfrågor inom Företagarna och är nu aktiv inom Accountancy Europé, revisionsbranschens intresseorganisation inom EU.