Anna-Lena Bohm

Entreprenör

Anna-Lena Bohm har en bakgrund som egenföretagare inom tjänstesektorn. Under åren 2012-2019 var Anna-Lena vice ordförande i Svenskt Näringsliv samt ordförande för SME, (Small and Medium sized Enterprises), kommittén. Hon var även vice ordförande i Business Europes Entrepreneurship and SME Committee unde åren 2015-2017 för att sedan övergå till ordförande för kommittén 2017-2021.