Lars Silver

Professor

Lars Silver är professor i handel och logistik vid Handelshögskolan, Umeå universitet, samt biträdande prefekt vid institutionen för företagsekonomi. Lars är för närvarande även ordförande i Svenska företagsekonomers förening som samlar närmare niohundra anställda företagsekonomer på 25 svenska lärosäten. Lars disputerade vid Uppsala universitet med en avhandling om finansiering av mindre företag och har därefter arbetat tio år vid KTH med bland annat utredningar gällande förmånsrätt, företagares borgensåtaganden och affärsänglanätverk. Lars har också arbetat med ett antal projekt rörande mindre företags finansiering och allmänna tillväxt och har under åren intervjuat över etthundra företagsledare om frågor rörande företags tillväxt.