Minskat regelkrångel och ökad skattenytta

Regelrådets ordförande, Anna-Lena Bohm, deltog den 18 oktober vid ett seminarium som anordnades av Kommissionen för Skattenytta. Seminariet inleddes med en presentation av rapporten ”Minskat regelkrångel och ökad skattenytta – en handbok för politiker”, författad av Lars Jagrén och Tomas Lööv. Därefter följde diskussioner med Anna-Lena, Hanne Kjöller, journalist, Johan Andersson, vd Mellby Gård och Adam Reuterskiöld, riksdagsledamot. Anna-Lena med flera lyfte behovet av konsekvensutredningar innan beslut om regler fattas, liksom kontinuerliga utvärderingar för att säkerställa ändamålsenliga regler.

Läs mer, ladda ned rapporten och lyssna på seminariet i efterhand