Uppgiftslämnarutredningen fortsätter arbetet med företagens uppgiftskrav

UppgiftslämnarutredningenUppgiftslämnarutredningen inleder nu en dialog med de kartläggande myndigheterna kring hur sammanställningen bäst kan uppdateras och kvalitetssäkras som ett led i en löpande förvaltning. Utredningens arbete kan följas via utredningens webbplats.

Enligt överenskommelse gick förvaltarskapet över existerande kartläggning över till utredningen den 1 april 2014. Den version av kartläggningen som legat till grund för Bolagsverkets slutrapport kommer även fortsättningsvis att vara tillgänglig på Bolagsverkets webbplats. Läs mer här.