Beräkningsutbildning för konsekvensutredningar 5 maj

utbildning inbjudanRegelrådet har i samarbete med Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket på försök tagit fram en heldags utbildning om beräkningar kopplat till konsekvensutredningar.

Många regelgivare har uttryckt att det finns ett behov av utbildning som är fokuserad på de beräkningar som krävs enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

På prov hålls därför en första utbildning riktad till de som genomgått Tillväxtverkets grundutbildning i konsekvensutredningsarbete.

Regelrådets kansli bidrar med ett pass som kommer att behandla beräkning av regelkostnader för företag, både administrativa och andra.

Inbjudan samt vilka förkunskaper som krävs hittar du här