Gamla ledamöter slutar och nya börjar vid årsskiftet

Tre av Regelrådets ledamöter slutar vid årsskiftet. Lennart Palm och Leif Melin har varit ordinarie ledamöter sedan 2009 och Eleonor Kristoffersson tillträdde 2012. De har bidragit med en gedigen kunskap om reglers effekter för företag och ett stort engagemang för Regelrådets verksamhet och utveckling. Vi tackar för deras insats.

Från årsskiftet tillträder Yvonne von Friedrichs, Lennart Renbjer och Claes Norberg som nya ordinarie ledamöter. Samuel Engblom blir ny vice ordförande.

Förändringar har även skett avseende ersättarna till ordinarie ledamöter i Regelrådet. Presentationer av alla nya ledamöter och ersättare kommer inom kort att publiceras under rubriken Om oss och Ledamöter