Goda exempel ger bättre lagstiftning

EU-lastiftningen står för närmare hälften av alla administrativa kostnader som drabbar företag. Enligt EU-kommissionen är närmare 32 procent av dessa kostnader resultatet av överimplementering och ineffektiv hantering i medlemsstaterna. Införlivas lagstiftningen effektivare kan de administrativa kostnaderna för näringslivet i Europa minska med 40 miljarder euro. Den 21 januar överlämnade EU-kommissionens högnivågrupp en rapport till kommissionens ordförande som innehåller goda exempel och råd för hur arbetet med att införliva EU-lagstiftning till nationell nivå i respektive medlemsland kan förbättras. I rapporten finns också en checklista till regelgivarna som kan användas i arbetet.

Europe can do better (pdf)