Grekland fortsätter arbetet med regelförenkling under sitt ordförandeskap i EU

gr2014eulogoDen 1 januari tog Grekland över som ordförandeland i EU. I sitt handlingsprogram för det kommande halvåret skriver de att minskade administrativa kostnader är särskilt viktigt i tider av ekonomisk kris. Regelbördan för särskilt små och medelstora företag borde reduceras både på EU- och nationell nivå. Ordförandeskapet kommer att följa upp att implementeringen av regelförenklingsalternativen fortgår och skapar goda förhållanden för små och medelstora företag. Detta genom att öka konkurrenskraften och genom att reducera de kostnader som företag belastas med för att anpassa sig till ny lagstiftning.

Läs handlingsprogrammet för det grekiska ordförandeskapet här