Hemställan Konsekvenser av EU-lagstiftning

Regelrådet har tillsammans med Tillväxtverket upprättat en hemställan till regeringen om konsekvenser av EU-lagstiftning. Bakgrunden är en uppföljning av Regelrådets uppgift att granska och yttra sig över konsekvensutredningar från EU. Hemställan innehåller skilda förslag som syftar till att förstärka och förbättra arbetet med att utreda konsekvenser innan beslut fattas på EU-nivå i syfte att i tid identifiera och undvika problem för företag i Sverige.

Hemställan Konsekvenser av EU-lagstiftning