Hur genomförs EU-lagstiftning?

Vad är gold-plating och kan EU-lagstiftning i Sverige genomföras bättre? Dessa frågor har Regelrådet och Näringslivets regelnämnd (NNR) försökt besvara i en gemensam rapport som släpps på fredag.

Hälften av all lagstiftning som svenska företag måste följa beslutas på EU-nivå. Det är därför viktigt att implementering av EU-lagstiftning inte leder till onödigt krångel och högre kostnader än nödvändigt. Regelrådet och NNR har av den anledningen inlett ett projekt om gold-plating och den 14 september släpps rapporten ”Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning”. Ambitionen är att rapporten ska leda till en diskussion om ett bättre genomförande av EU-lagstiftning.