Inbjudan till seminarium

Välkommen att delta på Regelrådets och Tillväxtverkets seminarium den 23 april om hur myndigheter kan åstadkomma enkla och ändamålsenliga regler i arbetet med EU-lagstiftning. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med EU-lagstiftning på en myndighet.

På seminariet, som har utgångspunkt i skriften ”Från EU-förslag till myndighetsföreskrift – att åstadkomma enkla och ändamålsenliga regler”, kommer vi att diskutera hur myndigheter aktivt kan arbeta med regelförenkling i de processer som leder fram till en EU-rättsakt. Under en förmiddag med oss kommer du bland annat att få ta del av Statsrådsberedningens expertkunskaper om EU-arbete, låta dig inspireras av goda exempel på aktivt regelförenklingsarbete, lyssna till Regelrådets och Tillväxtverkets slutsatser och förslag, och ges utrymme att ställa många frågor.

Inbjudan till seminarium den 23 april

Klicka här för att anmäla dig till seminariet