Intensifierat arbete för en enklare vardag för företagarna

En av regeringens mest prioriterade område kopplat till näringslivet är att lätta regelbördan. För att ytterligare förstärka det positiva trendbrott som har skett när det gäller minskad regelbörda ger nu regeringen Tillväxtverket uppdrag att göra en slutgiltig uppdatering av mätningarna av företagens administrativa kostnader för perioden 2010-2012 samt ta fram en metod att mäta efter 2012. Tillväxtverket får också i uppdrag att identifiera vad som skulle underlätta för företag i deras kontakter med centrala myndigheter när det gäller handläggningstider, bemötande, service och samråd samt lämna förslag på mål och uppföljning vad gäller dessa frågor. Läs mer