Internationell regelförenklingskonferens i Berlin

Den 31 januari till 1 februari går den årliga regelförenklingskonferensen International Regulatory Reform Conference av stapeln, detta år i Berlin. Regelrådet deltar bl.a. i en workshop tillsammans med Näringslivets regelnämnd (NNR) under temat Clarifying gold-plating: Mitigating barriers to trade in the single market. Regelrådets kanslichef Christina Fors presenterar varför frågan om gold-plating är viktig för Regelrådet och de verktyg som kan användas för att motverka onödig överimplementering av EU lagstiftning och därmed minska eventuella negativa effekter för företag.

Workshopen hålls den 1 februari kl. 10.50-12.20

Sök gärna upp oss på plats för att prata regelförenkling. Väl mött i Berlin!

Se även Regelrådets inlägg i ämnet, den 25/1, på bloggen Smart Regulation – for improved governance.