Kommissionen gör förändringar i sin konsekvensbedömningsnämnd (IAB) och utser Edmund Stoiber till särskild rådgivare i regelförenklingsfrågor

Torsdagen den 18 december utnämnde Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, Dr Edmund Stoiber, under åren 2007-2014 ordförande för kommissionens High Level Group on Administrative Burdens, till s.k. Special Adviser for Better Regulation. I rollen kommer Dr Stoiber att ge råd och synpunkter för fortsatta regelförenklingar och minskningar av de administrativa kostnaderna för små och medelstora företag. I en kommentar till utnämningen sa Juncker b.la. att ”Edmund Stoiber har under de senaste sju åren hjälpt EU-kommissionen med att identifiera onödiga regelbördor för företag och att förbättra företagsklimatet. Han är med sitt engagemang, erfarenhet och expertis rätt person att råda oss om hur onödig reglering och regelkrångel kan bekämpas så att tillväxt och arbetstillfällen skapas i Europa.”

Samma dag presenterades också förändringar i kommissionens Impact Assessment Board (IAB). Organet ska övergå till ett ”Regulatory Scrutiny Board” där två av ledamöterna ska utgöras av externa personer och således inte vara tjänstemän från kommissionen. Samtliga ledamöter kommer arbeta oberoende och på full tid. De ska också utses på ett öppet sätt utifrån deras expertis på området. Själva uppdraget för Regulatory Scrutiny Board utvidgas i jämförelse med IAB till att även inkludera granskning av större ex-post analyser.

För att se kommissionens pressmeddelande om förändringarna ovan, se här.