Kommissionsordförande Juncker presenterar ny kommissionär med ansvar för Better Regulation

Den 10 september presenterade den tillträdande kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker hur han formerar sin kommission. En viktig nyhet är inrättandet av en s.k. förste vice ordförande med ansvar för bl.a. Better Regulation. Det är den nuvarande nederländska utrikesministern Frans Timmermans som blivit utsedd till posten och som ska se till att varje förslag från kommissionen verkligen är nödvändig och respekterar subsidiaritetsprincipen. Kommissionens förste vice ordförande kommer att arbeta nära övriga kommissionärer för att se till att agendan för Better Regulation genomförs.

För att läsa kommissionens pressmeddelande, se här.

För att läsa mer om upprdaget som förste vice ordförande, se här.