Inte så konstigt att företagen knorrar

Claes Arvidsson skriver den 3 maj 2012 på ledarsidan i Svenska Dagbladet om lagstiftningens kvalitet och nämner Regelrådets granskningsarbete. Arvidsson lyfter fram den höga andelen konsekvensutredningar som av rådet bedömts som bristfälliga och påpekar att många av dem härrör från departement.

Läs artikeln i sin helhet här: http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/inte-sa-konstigt-att-foretagen-knorrar_7163951.svd