Näringslivets Regelnämnd presenterar Regelrapport 2012

I rapporten har Näringslivets Regelnämnd (NNR) låtit SKOP ställa ett antal frågor till företag om olika aspekter kopplade till utformningen av regelverken och om deras  åsikter om förändringen över tid. NNR har tre år i rad frågat företagen om vilka regelområden de anser hindra deras möjligheter till tillväxt i störst utsträckning. Årets resultat uppvisar till stora delar samma mönster som för tidigare år.

Här hittar du rapporten i sin helhet. (pdf)