Näringsminister Annie Lööf kommenterar Regelrådets verksamhet

Debattinlägget i SvD:s Brännpunkt den 8 september på temat att regelbördor och byråkrati måste stoppas diskuterar delvis Regelrådets verksamhet. I inlägget framgår att författarna vill se en samlad vision i näringspolitiken med fokus på regelförenkling, högkvalitativa konsekvensanalyser och ett granskningsorgan med rätt att stoppa lagstiftning som bedöms ha stora negativa konsekvenser för företag.

I sin replik till gårdagens debattinlägg om att regelbördor och byråkrati måste stoppas tar näringsminister Annie Lööf upp Regelrådets verksamhet och det faktum att rådet ska bli permanent. Enligt näringsministern presenteras beslutet att Regelrådets verksamhet ska bli permanent som en åtgärd som ska underlätta att både starta och driva företag i Sverige. Regelrådet fyller enligt näringsministern en viktig funktion i arbetet med att förenkla företagens vardag.

För att se debattinlägget om att regelbördor och byråkrati måste stoppas, se här.

För att se näringsministerns replik, se här.