Norskt regelråd ska inrättas

Den nya norska regeringen har i sin plattform meddelat att de kommer att inrätta ett oberoende regelråd som ska formas utifrån Regelrådet i Sverige. Den norska regeringen har även för avsikt att minska företagens kostnader för att följa lagstadgade rapporteringskrav med 25% och att förenkla, rapporteringsportalen Altinn ytterligare genom att näringslivet endast ska behöva rapportera en uppgift en gång. Framstegen i  det norska förenklingsarbetet ska även kartläggas årligen.

Här kan du läsa hela regeringsplattformen (sid 29 om norskt regelråd)