Nu finns Regelrådets exempelsamling med bra konsekvensutredningar

Regelrådets sedan länge efterfrågade exempelsamling är nu på plats. Här har Regelrådet samlat goda exempel på konsekvensutredningar som uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgiving. Exempelsamlingen kommer att uppdateras löpande och vår förhoppning är att du som arbetar med regelgivning ska ha nytta av den i ditt fortsatta arbete med att upprätta konsekvensutredningar. Samlingens uppställning följer paragrafernas uppbyggnad så att du snabbt ska kunna hitta.

Goda exempel på konsekvensutredningar