Nu finns Regelrådets exempelsamling med bra konsekvensutredningar

Regelrådets sedan länge efterfrågade exempelsamling är nu på plats. Här har Regelrådet samlat goda exempel på konsekvensutredningar som uppfyller kraven i.

Regelrådets sedan länge efterfrågade exempelsamling är nu på plats. Här har Regelrådet samlat goda exempel på konsekvensutredningar som uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgiving. Exempelsamlingen kommer att uppdateras löpande och vår förhoppning är att du som arbetar med regelgivning ska ha nytta av den i ditt fortsatta arbete med att upprätta konsekvensutredningar. Samlingens uppställning följer paragrafernas uppbyggnad så att du snabbt ska kunna hitta.

Goda exempel på konsekvensutredningar