Konsumentskydd vid köp av varor

Regelrådets yttrande över betänkande om en ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. I den föreslagna lagen finns bestämmelser om skydd för konsumenter vid köp av lösa saker (varor) om köparen är konsument och säljaren, eller en förmedlare av köpet, är näringsidkare. Lagen innehåller även bestämmelser om konsumentskydd vid avtal där en näringsidkare tillhandahåller en konsument digitalt innehåll eller digitala tjänster.

Läs Regelrådets yttrande och förslaget i sin helhet här