Ny ordförande för RegWatchEurope

Bild: Leila Kostiainen, avgående ordförande för RegWatchEurope, överlämnar ordförandeklubben till Johannes Ludewig, som kommer att vara ordförande i nätverket 2020..

Bild: Leila Kostiainen, avgående ordförande för RegWatchEurope, överlämnar ordförandeklubben till Johannes Ludewig, som kommer att vara ordförande i nätverket 2020.

RegWatchEurope är ett nätverk bestående av oberoende och externa europeiska tillsynsorgan för konsekvensanalyser från Finland, Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland. Nätverket arbetar bl. a. med att ge Europeiska unionen råd om frågor som rör konsekvensanalyser och bättre lagstiftning.

Finland som har varit ordförandeland 2019 lämnar nu över ordförandeklubban till Tyskland.

Läs om 2019 års arbete i RegWatchEurope här