Ny ordförande för RegWatchEurope

RegWatchEurope är ett nätverk bestående av oberoende och externa europeiska granskningsorgan för konsekvensanalyser från Finland, Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland. Nätverket arbetar bl. a. med att ge Europeiska unionen råd om frågor som rör konsekvensanalyser och bättre lagstiftning.

Finland som har varit ordförandeland 2019 lämnar nu över ordförandeklubban till Tyskland.

Läs om 2019 års arbete i RegWatchEurope här