Ny rapport om administrativa krav leder till samverkan kring förenklingar

Tiden det tar att uppfylla branschens och myndigheternas administrativa krav uppskattas till sju procent av ett årsarbete för en gård med kycklingar och till två procent för en spannmålsgård. Det visar en analys från Jordbruksverket som nu samlar myndigheter och bransch för att minska företagens administrativa börda och kostnaderna för denna.

Jordbruksverket har sammanställt de krav på att dokumentera, rapportera, redovisa uppgifter m.m. som ställs på jordbruksföretagare. Kraven kommer såväl från Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket som från branschorganisationer, mejerier, slakterier, spannmålsuppköpare, handeln och kvalitetsprogram.

Mer information och hela rapporten hittar du hos Jordbruksverket