Ny skrift från Regelrådet och Tillväxtverket

Från EU-förslag till myndighetsföreskrift – att åstadkomma enkla och ändamålsenliga regler

Nästan hälften av alla nya eller ändrade regler i Sverige härstammar från EU. Drygt femtio procent av företagens administrativa kostnader under perioden 2006–2010 kan hänföras till lagstiftning som har sin grund i EU-rätten. När en EU-rättsakt väl är beslutad och ska införlivas i svensk rätt är det ofta för sent för myndigheterna att göra någonting för att förenkla reglerna.

Den här skriften vänder sig framförallt till dig som arbetar med EU-lagstiftning på en myndighet och som vill hämta inspiration för att på ett framgångsrikt sätt kunna arbeta med regelförenkling i ditt arbete.

Från EU-förslag till myndighetsföreskrift – att åstadkomma enkla och ändamålsenliga regler