Nya föreskrifter om kosttillskott

Regelrådet har yttrat sig över förslaget som avser införande av nya föreskrifter om kosttillskott. Det införs maximivärden för vissa vitaminer och mineraler i kosttillskott.

Det ska också vara möjligt att ansöka om dispens från maximivärdena om det kan visas att det kosttillskott som ansökan gäller för är säkert trots överskridande av maximivärdet. En avgift för att söka dispens kommer att tas på 20 000 kronor.

Läs hela remissyttrandet om kosttillskott här