Positiv respons på Regelrådet och NNR:s rapport om gold-plating

Vi har tidigare berättat om rapporten Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning som Regelrådet tagit fram tillsammans med NNR. Efter lanseringen i slutet av september har vi fått positiv feedback från flera håll. Statssekreterare Marita Ljung tackar särskilt för rapporten i en skrivelse till Regelrådet och NNR. Hon informerar även att en del av förslagen i rapporten kommer att användas i regeringens fortsatta arbete med ändamålsenliga regler och stöd till regelgivare.

Skrivelsen i sin helhet hittar du här