Rapport från Riksrevisionen – regelförenklingsarbetet saknar fokus

Den 21 mars presenterade Riksrevisionen en rapport för sin granskning av regeringens regelförenklingsarbete 2006–2010. Rapporten visar att arbetet med att förenkla för företagen i alltför stor utsträckning har fokuserat på företagens administrativa kostnader. För att uppnå ett bättre resultat föreslår Riksrevisionen att arbetet istället inriktas på förenkling av tunga regelområden där åtgärderna gör som mest nytta. Man rekommenderar även att regelverket kring konsekvensutredningar skärps och att Regelrådets uppdrag bör bli både vassare och bredare. Rapporten betonar samtidigt vikten av ett fortsatt fokus på regelgivarnas ansvar för att höja kvaliteten i konsekvensutredningarna och förbättra utformningen av regelverken.

Riksrevisionens rapport Regelförenkling för företag – regeringen är fortfarande långt från målet

Här kan du läsa mer om Riksrevisionens granskning