Rättelse i artikel i Svenska Dagbladet

Efter påpekande från Regelrådet har en ändring gjorts i webbversionen av artikeln och följande förtydligande införts i den tryckta versionen av Svenska Dagbladet den 8 augusti: ”Apropå artikeln om bolagens betalningstider i tisdags vill SvD Näringsliv förtydliga att Regelrådet avstyrker förslaget om tvingande regler om betalningstider i näringslivet med anledning av att det inte går att bedöma de administrativa kostnaderna. Regelrådet anser även att konsekvensutredningen är bristfällig. Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ.”