Budgetproposition 2014 – Regelrådet blir permanent

–  Vi välkomnar förslaget om att Regelrådet ska bli en permanent verksamhet säger Karin Lindell, ordförande Regelrådet. Regelrådet fyller en viktig funktion med sin oberoende granskning och det är av stor vikt att arbetet kan fortgå.

Läs detaljer i budgetproposition 2014.