Regelrådet blir permanent

Regeringen har beslutat att permanenta Regelrådets verksamhet. Regelrådet har fyllt en viktig funktion i arbetet med att förenkla företagens vardag genom att granska nya lagförslag, se över konsekvensutredningar för nya regler och ge råd vid ny lagstiftning.