Regelrådet i Bryssel

I går besökte Barroso, presidenten för EU kommissionen,  mötet för högnivå gruppen för administrativa kostnader. Regelrådets ordförande Karin Lindell, till vänster om Barroso, deltog i mötet. På mötet framhölls vikten av en extern oberoende granskning av Kommissionens konsekvensutredningar från Regelrådet och de övriga råden i Tyskland och England. Barroso menade att kommissionens Impact Assessment Board inte bör bli ett externt organ då det då finns risk att dess oberoende och neutralitet rubbas. President Barroso berättade även att Kommissionen i början av oktober kommer att presentera ett antal åtgärder inom ramen för sitt Refit program. Han berättade även att det beslutats att hålla en konferens i slutet av gruppens mandat för att presentera vad de åstadkommit de senaste åren.

Läs mer här.