Regelrådet överlämnar sin årsrapport för 2011

Den 2 februari 2012 överlämnade Regelrådet sin årsrapport för år 2011 till näringsminister Annie Lööf. Av årets rapport framgår att regelkrånglet har minskat.

Regelrådets årsrapport 2011