Regelrådet på plats vid symposium om minskning av regelkostnader

IMG_0269

Den 19 oktober deltog Regelrådet via sin ordförande Pernilla Lundqvist vid ett symposium arrangerat av Regelrådets tyska motsvarighet Nationaler Normenkontrollrat (NKR). Eventet gick under namnet ”Effectively Limiting Consequential Costs of Laws” och innehöll bl.a. en paneldebatt där representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, ett tyskt departement och BusinessEurope diskuterade hur kostnader till följd av EU-regleringar ytterligare kan tydliggöras i lagstiftningsarbetet. Det välbesökta eventet gav nyttig information och utgjorde därtill ett tillfälle för att diskutera regelförenklingsfrågor med internationella kollegor.