Regelrådet välkomnar ny ledamot och ersättare

Ny ledamot är Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare,  fr.o.m. 15 oktober 2020 t.o.m. 30 april 2022.

Ny ersättare är Cecilia Gunne, advokat, samma period som ovan.

Presentationer kommer inom kort publiceras här.