Regelrådets årsrapport för 2013

Överlämning RRs årsrapportRegelrådet har i dag överlämnat sin årsrapport för år 2013 till statssekreterare Marita Ljung.

Både Regeringskansliet och myndigheterna har det gångna året fått ett sämre resultat än tidigare i Regelrådets granskning. Regelrådet har under år 2013 behandlat 446 remisser och 3 EU-konsekvensutredningar. Rådet har yttrat sig över 162 ärenden. Andelen tillstyrkta förslag för år 2013 har uppgått till 52 % och 35 % av alla konsekvensutredningar har bedömts som godtagbara. Det är en markant försämring jämfört med 2012 då det var 74 % tillstyrkta förslag och 42 % godtagbara konsekvensutredningar.

Att andelen tillstyrkanden och andelen godtagbara konsekvensutredningar har minskat så drastiskt är enligt Karin Lindell, ordförande i Regelrådet, mycket anmärkningsvärt. En förklaring till försämringen kan enligt hennes mening att frågan om konsekvensutredningar fortfarande inte prioriteras tillräckligt från regelgivarnas sida. Exempelvis ges inte kommitteer tillräckligt tidsutrymme och resurser för att kunna göra de beräkningar som behövs.

Läs Regelrådets pressmeddelande för årsrapporten här.

Här kan du läsa hela Årsapporten 2013.