Ta del av några goda exempel!

Här hittar du exempel på konsekvensutredningar som Regelrådet beslutat uppfyller kraven i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (KUF) och där dessutom samtliga redovisningspunkter i konsekvensutredningarna har bedömts som godtagbara  klicka här!