Regeringens fortsatta förenklingsarbete

Näringsdepartementet har publicerat ett nytt informationsmaterial om det fortsatta förenklingsarbetet. Skriften, som i första hand vänder sig till företagare, innehåller även information om Regelrådets arbete och om regeringens uppdrag till Regelrådet och uppföljning av dessa.

Läs skriften i sin helhet här. (pdf)