Uppföljning av de 10 mest betungande EU-författningarna för företag

EU-kommissionen följer upp sitt arbete med de 10 mest betungande författningarna utifrån principen “tänk småskaligt först”. Här har Kommissionen satt små företag i centrum när det gäller arbetet för effektivare reglering. Kommissionen har tidigare via samråd med företag och företagsorganisationer runt om i Europa identifierat de 10 mest betungande författningarna inom EU-lagstiftningen. Läs listan här.

EU-kommissionen har nu gjort en uppföljning på listan som presenterades i mars i år. I ett meddelande till bl.a. Europaparlamentet och Rådet anges de åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas för att ta itu med var och en av de 10 författningarna. För varje lagstiftningsdel som identifierats av de små och medelstora företagen har Kommissionen granskat det anförda problemet, vidtagit åtgärder där detta kan göras av kommissionen eller lagt fram förslag till Europaparlamentet och Rådet för att lätta på de små och medelstora företagens börda. Läs uppföljnings dokumentet från EU-kommissionen här. (pdf)