RegwatchEurope presenterar sin skrivelse A Smart Agenda for the New European Commission

Den 10 september anordnade Regelrådet tillsammans med sina fyra systerorganisationer i RegwatchEurope ett frukostseminarium i Europaparlamentet i Bryssel. Vid seminariet presenterade RegwatchEurope sitt nyskrivna positionspapper adresserat till den nya kommissionen. RegwatchEurope välkomnar och uppmuntrar i sin skrivelse den ambition i arbetet om Smart Regulation som kommissionsordförande Juncker annonserat och framför bl.a. följande punkter:

  • Att alla typer av kostnader som leder till ökad regelbörda för företag, och särskilt små och medelstora företag, ska uppmärksammas
  • Att ett oberoende granskningsorgan inrättas som granskar och utvärderar kvaliteten på konsekvensutredningar inom EU.

På frukostseminariet deltog tillsammans med RegwatchEurope ett tiotal EU-parlamentariker, tjänstemän från parlamentet och kommissionen, Business Europe och andra företrädare för näringslivet, i diskussioner om hur agendan för Smart Regulation kan och bör utvecklas.

För att läsa skrivelsen samt mer om RegwatchEurope, se här.