Sänkt arbetsgivaravgift för 19–23-åringar under sommaren 2022

Regelrådet har granskat förslaget om en tillfällig förstärkning av nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad och utges under perioden 1 juni–31 augusti 2022.

Läs hela förslaget och Regelrådets bedömning här