Satsningar för fler jobb i småföretag

I budgeten för 2014 föreslår regeringen satsningar för att ge små och växande företag en enklare vardag. Det handlar om sänkta egenavgifter, minskade kostnader för sjuklöneansvaret och bättre tillgång till kapital för att fler småföretag ska kunna växa och skapa jobb. Läs mer här.