Regelrådets ordförande Stig von Bahr slutar

Regelrådet tackar i dag avgående ordförande Stig von Bahr som har varit ordförande i rådet alltsedan Regelrådet bildades år 2008. Stig von Bahr har tagit sig an Regelrådets uppgifter med stor kraft och energi och har bidragit stort till den starka ställning rådet har i dag. Vi på Regelrådet kommer att sakna Stig och önskar honom all lycka med framtida projekt.

Vice ordförande Lennart Palm träder in som tillförordnad ordförande tills en ny ordförande har utsetts.