Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Regelrådet har yttrat sig över förslag till två ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229). I sak anges förslaget bland annat innebära att en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon införs. Under förutsättning att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel kunna ske utan att den anställde förmånsbeskattas för elförbrukningen. Läs hela yttrandet här