Uppgiftslämnande för företag

business puzzle conceptDen 20 oktober 2011 fick 14 statliga myndigheter regeringens uppdrag att kartlägga företags uppgiftslämnande, och den 29 november 2013 överlämnades en slutrapport. Under genomförandet och efter beslut av regeringen i april 2012 tillsattes en särskild utredare, som ska utreda och föreslå lösningar som leder till ett förenklat och minskat uppgiftslämnande för företag. Utredningen, kallad Uppgiftslämnarutredningen, och detta kartläggningsuppdrag har pågått parallellt och man har haft kontinuerliga utbyten.

Fler jobb kan skapas i små och växande företag om mindre tid och pengar spenderas på att hantera regelbördan. Därför vill regeringen skapa ”En dörr in” för företag till myndigheter, där obligatoriska uppgifter bara behöver lämnas digitalt och till en plats. Regeringen har nu fattat beslut om att Uppgiftslämnarutredningen ska gå vidare med att vidareutveckla prototypen för den tekniska lösningen. Senast den 30 januari 2014 ska utredaren presentera ett förslag på realisering av en teknisk lösning, och senast den 2 juni 2014 lämna förslag på tidsplan för anslutning av myndigheter till ”En dörr in”.