Energimyndighetens förslag till föreskrift för elbusspremie

Regelrådet har granskat förslaget om elbusspremie. Förslaget innehåller bestämmelser om hur premien ska betalas ut och vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven om elbusspremie.

Här finns yttrande och förslag i sin helhet