Boverkets förslag till allmänna råd (2013:XX) om rivningsavfall med tillhörande konsekvensutredning m.m.

Remissen innehåller endast förslag till allmänna råd, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.