Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Förslaget följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt direkt av en EU-förordning. Då EU-förordningar inte omfattas av Regelrådets granskning avstår Regelrådet från att yttra sig i detta ärende.