Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar, m.m.

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

bil Släpvagn